Service Charter

UNIVERSITY OF NAIROBI

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY & ENVIRONMENTAL STUDIES

CITIZENS SERVICE DELIVERY CHARTER

Commitment to Service Delivery Charter

s/n

SERVICE

REQUIREMENTS

COST

TIMELINE

1

Shortlisting postgraduate applicants

Applicant to meet all Admission requirements

Payment of application fees

three days upon uploading of all requirements

2

Issuance of registration guidelines

Students to register course units in SMIS

Payment of fees

Upon admission

3

Issuance of teaching timetables

Release of approved semester dates

Nil

One week before reporting dates

4

Conducting lectures and other learning activities

Payment of fees and other charges

As detailed in the admission package

As per  approved schedules

5

Consolidated mark sheets

Timely marking of exams

Nil

One month following end of examinations

6

Supervision of post  graduate Projects/Theses

Addressing  and forwarding of proposals/Projects/Theses comments to the student

Nil

Feedback to students within two week after receiving a copy of the proposal/project/ thesis

7

Seminar presentations

Complete and signed MA/MSc proposal/project

Nil

Every last Friday of the month

8

Process of Recruitment and Promotion

Meeting application deadline

Nil

To be completed within twelve weeks, from advertisement to issuance of letter

9

Staff Performance appraisal

Completing appraisal form

Nil

To be conducted between July 1st and June 30th every academic  year

10

Procurement of goods and services

Getting the due approvals

Nil

To be done within eight weeks

11

Customer communication

 

Responding to telephone calls

Nil

Within twenty minutes

 

Complaints, compliments and suggestions should be forwarded to the departmental office Hyslop building Room 308 and in case of appeals to:

Dean, Faculty of Arts

P.0. Box 30197- 00100, Nairobi, Kenya

Tel: 254-020 318261 Ext. 28146

Hot line: 0735431574

Email: deanarts@uonbi.ac.ke  

Website: www.arts.uonbi.ac.ke

 

Dr. Boniface Wambua

Chairman, Department of Geography and Environmental Studies

 

CHUO KIKUU CHA NAIROBI

IDARA YA GEOGRAFIA NA MASWALA YA MAZIGIRA

HATI YA UTOAJI HUDUMA KWA UMMA

KUJITOLEA KUFUATA HATI YA UTOAJI WA HUDUMA

s /n

HUDUMA

MAHITAJI

MALIPO

MUDA

1

Uteuzi wa awali wa wanafunzi wanaonuia kujiunga na kiwango cha uzamilifu

Mahitaji ya kijiunga yaliopo mtandaoni

Bure

Siku moja baada ya kutimiza mahitaji yote mtandaoni

2

Utoaji wa miongozo ya Kujisajilisha

Usajili wa kozi

Bure

Unapojiunga na Chuo

3

Utoaji wa ratiba za kufunzia/kufundishia

Utoaji wa tarehe za muhula zilizokubalika

Bure

Wiki kabla ya tarehe za kuripoti

4

Kutoa mihadhara  na shughuli nyinginezo za masomo

Malipo ya karo na ada nyingine

Kama ilivyoelezwa katika stakabadhi za Kujiunga na Chuo

Kama ilivyo kwenye ratiba iliyoidhinishwa

5

Stakabadhi unganifu za alama za mitihani

Kusahihisha mitihani kwa wakati ufaao

Bure

Mwezi mmoja baada ya mitihani kufanywa

6

Usimamizi wa tasnifu za Uzamili na Uzamifu

Kukamilisha na kuwasilisha tasnifu

Bure

Kuwasiliana na wanafunzi katika muda usiopita majuma mawili baada ya kupokelewa kwa tasnifu.

7

Uwasilishaji wa semina

Kukamilisha na kutia ishara wa pendekezo ya tasnifu/tasnifu kamili ya MA/Msc

Bure

I jumaa ya mwisho katika kila Mwezi

8

Mchakato wa kuajiri  na kupandisha cheo

Kutimiza makataa ya maombi

Bure

Kukamilishwa katika kipindi kisichopita majuma kumi na mbili kuanzia kutangazwa kwa nafasi hadi kutolewa kwa barua

9

Tathmini ya utendakazi wa wafanyakazi

Kujaza fomu ya tathmini ya utendakazi

Bure

Kutekelezwa kati ya mwezi wa Julai  tarehe moja na Juni tarehe thelathini  ya kila mwaka wa masomo

10

Ununuzi wa bidhaa na huduma

Kupata idhini zinazotakikana

Bure

Kufanyika katika kipindi kisichopita majuma nane

11

Kupokea simu zinazopigwa

Mawasiliano ya wateja

Bure

Kwa muda usiopita sekunde ishirini

 

Malalamishi, pongezi na maoni yapelekwe kwa wakuu wa idara husika na kama kuna maombi ya rufaa yapelekwe kwa:

Mkuu wa Kitivo, Kitivo cha Masomo ya Sanaa

S.L.P 30197- 00100, Nairobi, Kenya

Simu: +254 2 318262 - 28146

Simu ya Dharura/moja kwa moja: 0735431574

Barua-pepe: deanarts@uonbi.ac.ke

Tovuti: www.arts.uonbi.ac.ke

 

Dr. Boniface Wambua

Chairman, Department of Geography and Environmental Studies

Expiry Date